logo
Ieder mens telt!
Ieder mens telt!

Doelstelling

Stichting Vincentius Wijchen is een vrijwilligersorganisatie, die met behulp van financiële ondersteuning en persoonlijke hulpverlening, een structurele bijdrage wil leveren aan de verbetering van het dagelijkse leven van zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. Dit alles vanuit het gedachtegoed van Vincentius. Stichting Vincentius Wijchen is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de Wijchense gemeenschap. Directe en persoonlijke contacten staan daarbij centraal. Stichting Vincentius Wijchen maakt onderdeel uit van de landelijke stichting Vincentius. Toch kunnen we als afdeling ons eigen accent in de activiteiten leggen. Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve ook projecten elders in de wereld. De Stichting Vincentius maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 149 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.

De Stichting Vincentius Wijchen, hoewel geworteld in de christelijke traditie, bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Privacyreglement

Ons privacyreglement vindt u hier.