logo
Ieder mens telt!
Ieder mens telt!

Bestuur

Bestuur Stichting Vincentius Wijchen:

  • Dhr. G. Hendriks, voorzitter
  • Dhr. P. de Bruijn, penningmeester
  • Mw. H. Sterenborg
  • Mevr. C. Visser, secretaris
  • Mw.  A. Elemans, lid
  • mw. R. Hofmans, lid


Activiteiten

Stichting Vincentius Wijchen is een vrijwilligersorganisatie, die met behulp van financiële ondersteuning en persoonlijke hulpverlening, een structurele bijdrage wil leveren aan de verbetering van het dagelijkse leven van zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.

De benodigde inkomsten worden gegenereerd uit donaties.